Enter Cross Credit A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Sverige, Obligationer - Företag 1159,82 SEK 1,18 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,18%
  i år
 • 0,21%
  1 vecka
 • 0,72%
  1 mån
 • 1,69%
  3 mån
 • 3,68 %
  6 mån
 • 6,69%
  1 år
 • 9,42%
  3 år
 • 13,70%
  5 år
 • 16,54 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Enter Cross Credit är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagsobligationer och företagscertifikat emitterade i svenska kronor. Bedömd kreditrating ligger mellan Investment Grade och High Yield. Målet är att i skiftande marknadsklimat skapa god avkastning till begränsad risk. Fonden ger exponering mot solida bolag och ränteplaceringar med avkastningspotential. Avkastningen skapas primärt genom vår egen kreditanalys och de bolag vi väljer ut, inte baserat på den generella utvecklingen i räntemarknaden. Bolag som är i en positiv utveckling premieras över tid med ett högre obligationspris i marknaden, vilket är det vi kapitaliserar på i vår ränteförvaltning. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating är Investment Grade eller högre. Räntedurationen i fonden får inte överstiga två år.

Fondens startår: 1999-11-30 Fondens Bolag: Pareto Asset Management AB FondStorlek: 2475,46 milj SEK