Enter Sverige Hållbar Tillväxt A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 4241,02 SEK -40,71 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -40,71%
  i år
 • -5,28%
  1 vecka
 • -12,84%
  1 mån
 • -6,59%
  3 mån
 • -25,21 %
  6 mån
 • -33,74%
  1 år
 • 18,03%
  3 år
 • 37,73%
  5 år
 • 173,64 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en fond med hållbar inriktning. Den investerar inte i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, spel samt distribuerar pornografi. Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i 20-25 välskötta bolag med god tillväxt och attraktiv värdering. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra management och goda kassaflöden. Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde. Fonden har en fast avgift som är lägre än traditionella aktiefonder samt en rörlig avgift som är beroende av fondens avkastning i förhållande till avkastningen på svenska börsen. Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en specialfond som bl a möjliggör en mer fokuserad portfölj jämfört med traditionella aktiefonder.

Fondens startår: 1999-11-30 Fondens Bolag: Enter Fonder AB FondStorlek: 527,91 milj SEK