FondNavigator 0-100 Balanserad
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 191,11 SEK 4,28 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,28%
  i år
 • 0,74%
  1 vecka
 • 7,39%
  1 mån
 • 11,23%
  3 mån
 • 13,71 %
  6 mån
 • 10,02%
  1 år
 • 5,89%
  3 år
 • 59,45%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en allokeringsfond som investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100 % exponerad mot tillgångsslaget aktier.

Fondens startår: 2016-02-23 Fondens Bolag: Strandberg Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 883,04 milj SEK