AB American Growth A USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Tillväxtbolag 130,51 USD -14,50 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -14,50%
  i år
 • 3,20%
  1 vecka
 • -6,21%
  1 mån
 • 8,34%
  3 mån
 • -4,40 %
  6 mån
 • -4,90%
  1 år
 • 46,48%
  3 år
 • 136,05%
  5 år
 • 470,11 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska storbolagsaktier. Fonden placerar främst i ett begränsat antal väletablerade företag baserade i USA. Förvaltaren väljer i allmänhet dessa företag tack vare deras ledande positioner inom respektive bransch, starka företagsledningar, och tilltalande tillväxt.

Fondens startår: 1997-01-06 Fondens Bolag: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. FondStorlek: 6411,87 milj USD