Arden xFund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 133,36 SEK -18,88 % 5 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -18,88%
  i år
 • 0,29%
  1 vecka
 • -0,15%
  1 mån
 • 1,74%
  3 mån
 • -5,36 %
  6 mån
 • -18,04%
  1 år
 • 15,03%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående till hälften av aktier och till hälften av ränteplaceringar. Detta uppnås genom tillgångsallokering. Fonden kan variera andelen exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Fonden investerar globalt i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier och räntebärande värdepapper. Fonden får använda sig av derivatinstrument.

Fondens startår: 2012-04-20 Fondens Bolag: AIFM Capital AB FondStorlek: 31,60 milj SEK