Case All Star Småbolag A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 182,65 SEK 8,27 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,27%
  i år
 • -0,29%
  1 vecka
 • 3,04%
  1 mån
 • 10,34%
  3 mån
 • 23,11 %
  6 mån
 • 17,28%
  1 år
 • 30,51%
  3 år
 • 92,87%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i bolag emitterade i Sverige. Fonden tillämpar en aktiv investeringsstrategi vilket kan innebära betydande avvikelser från angivet jämförelseindex. Fonden vänder sig till investerare med ett långsiktigt sparande där hög avkastning med tillhörande hög risk efterfrågas. Fondens investeringsobjekt får vid investeringstillfället inte överstiga 1 % av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde.

Fondens startår: 2017-10-31 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 229,26 milj SEK