ODDO BHF Sust Crdt Opps CR-EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Global, Obligationer - Övriga 101,17 EUR 2,79 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 2,79%
  i år
 • -3,85%
  1 vecka
 • -4,11%
  1 mån
 • -3,23%
  3 mån
 • 2,42 %
  6 mån
 • 6,20%
  1 år
 • 5,41%
  3 år
 • 13,32%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en avkastning, efter avgifter, som överstiger indexet EONIA +3% (kapitaliserat) på årsbasis. Den investerar minst 70 % av sina tillgångar i värdepapper utgivna av företag med säte i ett land som är medlem i OECD. Processen integreras en analys av ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning). SFDR Klassifikation artikel 8 Portfölj med våra bästa idéer Följer inte något index. En oinskränkt totalavkastningsmetod är bättre lämpad för att utnyttja förskjutningar i olika marknadssegment eller ta del av den potentiella nyttan av den potentiella återhämtningen av extraordinära hårt drabbade sektorer eller emittenter. Djup fundamental analys, strikta urvalskriterier inom varje räntesegment är avgörande för att ha som mål att undvika defaults och identifiera de mest övertygande riskavkastningsprofilerna.

Fondens startår: 2018-09-07 Fondens Bolag: Oddo BHF Asset Management SAS FondStorlek: 241,07 milj EUR