Case Sverige Högutdelande Bolag A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 715,18 SEK 5,01 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 5,01%
  i år
 • -0,82%
  1 vecka
 • 4,58%
  1 mån
 • 7,39%
  3 mån
 • 13,15 %
  6 mån
 • 10,17%
  1 år
 • 7,26%
  3 år
 • 60,80%
  5 år
 • 163,21 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen baserad på SIXRX index. Six Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index med hänsyn tagen till vissa hållbarhetskriterier. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men fonden kan även investera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden investerar inte i så kallade onoterade värdepapper. Fondens fokus på aktieplaceringar innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt.

Fondens startår: 1998-10-02 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 914,08 milj SEK