AB Sustainable US Thematic A USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Tillväxtbolag 46,27 USD 16,96 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 16,96%
  i år
 • -0,69%
  1 vecka
 • 3,33%
  1 mån
 • 8,53%
  3 mån
 • 12,91 %
  6 mån
 • 18,14%
  1 år
 • 38,99%
  3 år
 • 107,28%
  5 år
 • 391,21 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång sikt. Under normala förhållanden förväntas fonden investera minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier eller aktieliknande värdepapper från emittenter i USA vilka investeringsförvaltaren bedömer är positivt exponerade mot hållbara investeringsteman. Fonden kommer att investera i amerikanska företag från manga branscher som exponeras positivt mot miljövänliga eller samhällsinriktade hållbara investeringsteman som är brett konsekventa med syftet att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål.

Fondens startår: 2001-04-24 Fondens Bolag: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. FondStorlek: 1024,31 milj USD