Lundmark Climate Impact Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Miljö 199,38 SEK -0,63 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,63%
  i år
 • -0,26%
  1 vecka
 • 2,13%
  1 mån
 • 4,40%
  3 mån
 • -3,11 %
  6 mån
 • -6,96%
  1 år
 • 21,51%
  3 år
 • 60,08%
  5 år
 • 131,62 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt. Fondens investeringar görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt. Fondens målsättning är att uppnå en god kapitaltillväxt, som långsiktigt överträffar utvecklingen för fondens jämförelseindex MSCI World Net Return (mätt i svenska kronor). Placeringarna görs i miljöbranschen. Med det menas företag verksamma inom t ex biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade material, resurseffektivatekniker, hållbara-/miljövänliga produkter och återvinning. Fonden får använda derivat.

Fondens startår: 2007-02-01 Fondens Bolag: Lundmark & Co Fondförvaltning AB FondStorlek: 19,14 milj SEK