Case Räntefond Investment Grade
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Sverige, Obligationer - Företag 136,38 SEK 1,98 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,98%
  i år
 • 0,13%
  1 vecka
 • 0,48%
  1 mån
 • 1,31%
  3 mån
 • 4,04 %
  6 mån
 • 5,30%
  1 år
 • 3,44%
  3 år
 • 5,77%
  5 år
 • 8,48 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs.

Fondens startår: 1999-02-01 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 1877,99 milj SEK