Atlant Stability
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Företag 1399,49 SEK -3,52 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -3,52%
  i år
 • 0,07%
  1 vecka
 • 1,10%
  1 mån
 • -1,41%
  3 mån
 • -0,41 %
  6 mån
 • -3,35%
  1 år
 • 2,02%
  3 år
 • 3,37%
  5 år
 • 13,16 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Atlant Stability är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning mot den svenska marknaden. Fonden får investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) och i företag som saknar kreditrating. Fondens huvudsakliga inriktning är företagsobligationer utgivna av företag med högkreditvärdighet. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden eftersträvar, med avseende på fondens placeringsinriktning, att uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar till en risk som i genomsnitt över tid motsvarar risken för den nordiska kreditmarknaden.

Fondens startår: 2008-10-03 Fondens Bolag: Atlant Fonder AB FondStorlek: 1647,41 milj SEK