MS INVF US Advantage A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Tillväxtbolag 179,60 USD 12,98 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,98%
  i år
 • -1,66%
  1 vecka
 • 2,79%
  1 mån
 • -1,37%
  3 mån
 • 13,71 %
  6 mån
 • 15,42%
  1 år
 • 111,05%
  3 år
 • 192,91%
  5 år
 • 635,36 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.

Fondens startår: 2005-12-01 Fondens Bolag: MSIM Fund Management (Ireland) Limited FondStorlek: 13508,42 milj USD