Amundi Fds Equity Jpn Trgt A JPY C
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Japan, Små-/medelstora bolag 30322,87 JPY 18,25 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 18,25%
  i år
 • 0,97%
  1 vecka
 • -2,20%
  1 mån
 • -5,55%
  3 mån
 • 3,92 %
  6 mån
 • 20,06%
  1 år
 • 30,02%
  3 år
 • 22,48%
  5 år
 • 126,12 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 67 % av dess totala tillgångar i aktier i japanska företag som är undervärderade (dvs. företag vars börskurser är lägre än deras substansvärde och/eller inkomstpotential) eller som befinner sig i en omvandlingssituation där den minsta godkända prestanda är varaktigt under dess gränser och där förändring av inriktning, strategi eller en allmän förändring av arbetssätt behöver genomföras) och som anges i en japansk marknad. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.

Fondens startår: 2011-06-24 Fondens Bolag: Amundi Luxembourg S.A. FondStorlek: 20604,20 milj JPY