Logga in   |  Bli kund
Case Kapitalförvaltning AB Safe Play
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 134,59 SEK 2,39 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,39%
  i år
 • 0,16%
  1 vecka
 • 0,54%
  1 mån
 • 1,63%
  3 mån
 • 0,63 %
  6 mån
 • 0,40%
  1 år
 • 10,73%
  3 år
 • 13,22%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Case Safe Play ökat 2 procent hittills i år, är positiva till företagsobligationer som helhet  

  Case Safe Play ökat 2 procent hittills i år, är positiva till företagsobligationer som helhet

  Räntefonden Case Safe Play har ökat 2 procent hittills i år, vilket är 0,8 procent bättre än snittet för jämförbara fonder som under samma period avkastat 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport för mars.

  Förvaltaren Tom Andersson skriver i en kommentar att få personer kan säga emot att det varit ett bra kvartal för räntemarknaden och ett utmärkt kvartal för aktiemarknaden. Den stigande risken för lågkonjunktur tros däremot förändra landskapet för finansmarknaden i år.

  Från förvaltarhåll tror man inte på några större räntehöjningar i närtid, vilket ses som positivt.

  "En marknadsränta som förblir låg under en lång tid tar bort den glimt av osäkerhet som vi tidigare upplevt på räntemarknaden. Företagen har inga problem att betala ränta på sina utestående obligationer (förutom vissa branscher, exempelvis bostadsutvecklarna) vid nuvarande ränteläge", förklarar förvaltaren och fortsätter:

  "Detta innebär att om det fortsätter att vara svag men stabil tillväxt, duvaktiga centralbanker och ett litet inflationstryck så borde det vara till fördel för företagsobligationer när placerare försöker hitta avkastning i sin förvaltning".

  Han upplever fortfarande att investerarkollektivet är underinvesterade i tillgångsslaget. Detta beror på ett antal faktorer såsom positionering i början av året, brist på utbud (jämfört med förra året) och betydande utflöden 2018.

  Mot bakgrund av det är fondens förvaltningsteam därför positiva till företagsobligationer som helhet med undantag för vissa branscher och länder.  Taggar:

 • Case Safe Play har stigit 1,6 procent sedan årsskiftet, obligationsmarknaden anses ha normaliserats  

  Case Safe Play har stigit 1,6 procent sedan årsskiftet, obligationsmarknaden anses ha normaliserats

  Räntefonden Case Safe Play har stigit cirka 1,6 procent under årets två första månader, vilket medför att fonden har tagit igen förra årets nedgång. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det är många företagsobligationsfonder som har fått en bra start på året men de anser att man bör sätta uppgången i korrelation till förra årets nedgång för att få en känsla av hur fonden verkligen har presterat.

  Vad gäller obligationsmarknaden anses den ha normaliserats, där utbud och efterfrågan har hittat en bra jämvikt igen.

  Från förvaltarhåll förväntar man sig att geopolitiska problem och penningpolitiken fortsätter att påverka marknaden. Motvinden kan fortsätta i form av att Brexitfrågan kvarstår och att handelskriget mellan USA och Kina ännu inte är löst.

  "Detta tillsammans gör nog både FED och ECB mindre benägna få upp räntan i det korta perspektivet. Vår bedömning är att vi inte nått slutet på kreditcykeln än och det som hände förra året ser vi som en hälsosam priskorrigering på obligationsmarknaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Man landar i slutsatsen att det finns några orosmoln på himlen men att slutet på konjunktur- och kreditcykeln är några år framåt i tiden. Förvaltarteamet fortsätter att förespråka kort ränteduration som skydd för potentiellt stök på marknaden.  Taggar:

 • Köpsidan på obligationsmarknaden har i januari kommit tillbaka rejält - Case Safe Play  

  Köpsidan på obligationsmarknaden har i januari kommit tillbaka rejält - Case Safe Play

  Förvaltarteamet bakom Case Safe Play ser nu att köpsidan på obligationsmarknaden har kommit tillbaka rejält. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden steg med en procent i januari, vilket tar ut december månads nedgång.

  Förvaltaren Tom Andersson fortsätter att köpa obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag eftersom dessa för närvarande anses ge väldigt bra avkastning utifrån den risk fonden tar.

  "Att låna ut pengar till Barclays Bank mot 15 procents årsavkastning är nästan för bra för att vara sant", kommenterar Andersson.

  Förvaltaren uppger att det givetvis finns en hel del brexitoro inprisat i obligationen. Däremot känns det väldigt avlägset att Storbritanniens regelverk för banksektorn inte skulle harmonisera med EU:s regelverk.

  Andersson ser även ett case för företagsobligationer som tillgångsslag.

  "Om man inte tror att vi kommer att se en svår global recession och kan leva med en något svängig kreditmarknad en tid framöver, ser företagsobligationer attraktiva ut i dagsläget".  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Safe Play är en specialfond och vänder sig till allmänheten. Fonden investerar långsiktigt och har en låg omsättningshastighet för att hålla kostnader i samband med handel låga. Fondens övergripande mål är att ge en konsekvent jämn avkastning som jämförs med den riskfria räntan mätt som OMRX-TBILL, ett index för av Riksgäldskontoret emitterade statsskuldväxlar. Fondens investeringsstrategi är huvudsakligen inriktad på europeiska obligationer utgivna av emittenter med hög kreditvärdighet så kallade Investment Grade, med BBB-som lägst kreditrating. Minst 70 % av den räntebärande portföljen ska bestå av sådana obligationer. Fonden kan även investera i bostads- och statsobligationer samt obligationer utan kreditrating. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. För att sprida riskerna skall fondens placeringar fördelas på ett stort antal innehav och värdepappren väljs efter en noggrann kreditprocess. Fonden kan använda derivat för att minska valutakursrisker. Fonden lämnar ingen utdelning med nuvarande skattelagstiftning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar genom värdepappersbolaget samt distributörer. Rekommendation: denna fond är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Fondens startår: 2011-01-03 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 4659,00 milj SEK