Swedbank Robur Allemansfond Komplett
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 139,70 SEK 18,03 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 18,03%
  i år
 • -1,12%
  1 vecka
 • -2,76%
  1 mån
 • -4,97%
  3 mån
 • 6,28 %
  6 mån
 • 23,08%
  1 år
 • 35,18%
  3 år
 • 70,64%
  5 år
 • 214,85 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Allemansfond Komplett är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 procent i Sverige och 70 procent globalt med en tillåten variation på +/- 20 procentenheter. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar exempelvis i bolag som är med och skapar eller gynnas av trender som digitaliseringen, växande och åldrande befolkning, ökad välfärd i framväxande länder, cybersäkerhet samt den cirkulära ekonomin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som vill ha en helhetslösning eller bas till ditt långsiktiga sparande.

Fondens startår: 1989-02-28 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 87305,61 milj SEK