Excalibur Fixed Income A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Alternativa, Global, Hedgefond 15013,48 SEK -3,03 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -3,03%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -2,80%
  1 mån
 • -4,60%
  3 mån
 • -0,64 %
  6 mån
 • -1,27%
  1 år
 • 8,90%
  3 år
 • 25,88%
  5 år
 • 26,03 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Excalibur är en nationell hedgefond med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy den riskprofil som önskas. Målsättningen är att uppnå en över tiden god absolut avkastning till andelsägarna via en aktiv förvaltning av räntebärande finansiella instrument.

Fondens startår: 2001-03-31 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: milj