SEB Nordic Equity Fund C EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa 18,76 EUR -14,70 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -14,70%
  i år
 • 2,15%
  1 vecka
 • -5,93%
  1 mån
 • -7,17%
  3 mån
 • -13,21 %
  6 mån
 • 1,74%
  1 år
 • 38,61%
  3 år
 • 60,27%
  5 år
 • 261,47 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Urvalet görs bland cirka 850 bolag som noteras på respektive börs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, där den svenska börsen är den enskilt största. Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.

Fondens startår: 1988-12-06 Fondens Bolag: SEB Investment Management AB FondStorlek: 288,47 milj EUR