SEB Nordic Future Opportunity C EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa 21,92 EUR 15,01 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 15,01%
  i år
 • -0,85%
  1 vecka
 • -0,73%
  1 mån
 • 7,74%
  3 mån
 • 16,82 %
  6 mån
 • 11,44%
  1 år
 • 23,90%
  3 år
 • 70,09%
  5 år
 • 187,66 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SEB Nordic Future Opportunity Fund har som målsättning att öka värdet på din investering över tid, och strävar samtidigt efter att skapa en positiv miljömässig och social påverkan för att uppnå bland annat det långsiktiga målet med Parisavtalet. Fonden investerar främst i aktier från små till stora nordiska bolag. Mer specifikt investerar fonden minst 75 % av sina totala nettotillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av bolag, oavsett sektor, inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller som handlas på en reglerad marknad där, samtidigt som den koncentrerar sig på Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige).

Fondens startår: 1988-12-06 Fondens Bolag: SEB Investment Management AB FondStorlek: 242,52 milj EUR