HSBC GIF RMB Fixed Income AC
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Kina, Övriga räntefonder 12,99 USD 1,68 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,68%
  i år
 • -0,36%
  1 vecka
 • -2,04%
  1 mån
 • -0,97%
  3 mån
 • 4,62 %
  6 mån
 • 10,88%
  1 år
 • 11,89%
  3 år
 • 33,61%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden ska huvudsakligen inneha en blandning av skuldförbindelser av högre eller lägre kvalitet och skuldförbindelser utan kreditbetyg som ger exponering mot kinesisk renminbi. Fonden kan emellanåt inneha en hög andel likvida medel, depositioner och andra kortfristiga investeringar. Det kan hända att skuldförbindelserna inte är värderade i RMB, utan att derivat istället används för att få exponering mot RMB.

Fondens startår: 2011-10-25 Fondens Bolag: HSBC Global Asset Management FondStorlek: 392,03 milj USD