Swedbank Robur Aktiefond Pension
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 44,03 SEK 9,72 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,72%
  i år
 • 3,16%
  1 vecka
 • 7,71%
  1 mån
 • 11,72%
  3 mån
 • 9,72 %
  6 mån
 • 5,79%
  1 år
 • 36,06%
  3 år
 • 72,80%
  5 år
 • 222,80 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Aktiefond Pension är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod som placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten variation på +/- 20 %enheter. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en kvantitativ investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval. Aktier som exempelvis har låg värdering, stabil intjäning, goda kassaflöden samt visar positiv pris- och vinsttrend premieras. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondens startår: 1999-03-15 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 62369,18 milj SEK