Logga in   |  Bli kund
Rhenman Partners Healthcare Equity
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Branschfonder 478,68 SEK 13,86 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 13,86%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -3,86%
  1 mån
 • -2,67%
  3 mån
 • -2,54 %
  6 mån
 • -0,74%
  1 år
 • 68,91%
  3 år
 • 132,00%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Stor sannolikhet för expansion av hälsovårdssystemet i USA, ganska höga värderingar inom sektorn för cannabisläkemedel - Rhenman Healthcare Equity L/S  

  Stor sannolikhet för expansion av hälsovårdssystemet i USA, ganska höga värderingar inom sektorn för cannabisläkemedel - Rhenman Healthcare Equity L/S

  Det föreligger en stor sannolikhet för en expansion av hälsovårdssystemet i USA, enligt Susanna Urdmark som ingår i förvaltarteamet för hälsovårdsfonden Rhenman Healthcare Equity L/S.

  Fonden utvecklades svagt i april mot bakgrund av tuff period för hälsovårdssektorn. Demokraten Bernie Sanders i USA har föreslagit en reform som i teorin skulle medföra vinstbegränsningar för sektorn. Den föreslagna reformen skulle innebära ett förbud mot privata sjukförsäkringar som ersätts med en statlig sjukförsäkring omfattande samtliga amerikaner.

  Sjukvård ses som en av de viktigaste inrikespolitiska frågorna i USA, som i sin tur utgör större delen av den globala läkemedelsmarknaden.

  "Det finns ingen statlig myndighet i USA som har kunskap eller erfarenhet av att faktiskt effektivt planera vård och vårdutnyttjande, för allt sådant har man faktiskt lagt ut på privata aktörer. Att tro att man bara på ens några års sikt skulle kunna bygga upp en sådan institution är svårt att se", uppger Urdmark under en presentation anordnad av fondbolaget.

  Förvaltaren tillägger dock att man tror att det kommer ske vissa förändringar. Point-of-care rebates (rabatter) samt en utökning av Obamacare och Medicare pekas ut som sannolika reformer.

  "Om man summerar effekterna av de här förändringarna så ser vi en ganska stor sannolikhet för en expansion av sjukvårdssystemet i USA", förklarar Urdmark.

  Detta skulle initialt vara väldigt positivt men på sikt kommer det sätta en stor press i takt med att kostnaderna ökar, bedömer Rhenman-förvaltaren. Det kommer sannolikt leda till en begränsning av produktutbudet.

  Från förvaltarhåll tror man att det kommer bli väldigt viktigt att satsa på innovativa läkemedelsbolag med unika produkter som är svårare att begränsa.

  Hon nämner vidare att volatiliteten inom hälsovårdssektorn har medfört intressanta investeringsmöjligheter. Ett exempel som används är den privata sjukvårdskedjan HCA, som var en av de främsta bidragsgivarna för fonden under april.

  Aktien utvecklades negativt om man ser till hela april, men förvaltarteamet köpte in sig i bolaget under månaden efter en större kursnedgång.

  På minussidan under perioden märktes innehavet i medicinteknikbolaget Livanova. Den svaga utvecklingen hänförs till en hög personalomsättning inom säljkåren, en svagare utveckling av den kardiovaskulära delen, valutamässig motvind och nedjusterade framtidsutsikter för 2019.

  Rhenman-analytikern Kaspar Hållsten berättar att bolaget har en intressant pipeline med en del produktlanseringar på gång. Han bedömer även att en av företagets produkter inom hjärtsvikt har potential att bli lika stor eller värd lika mycket som bolaget idag. Fonden har valt att behålla sina aktier i företaget, trots den svaga utvecklingen på sistone.

  Medicinteknikbolagets epilepsiläkemedel konkurrerar med cannabidiol från GW Pharma, ett bolag som utvecklar cannabisbaserade läkemedel.

  På publikfrågan om fonden gör investeringar inom cannabisbaserade läkemedel, som vuxit kraftigt på senare tid, svarar förvaltaren Henrik Rhenman att man inte har gjort några investeringar i den sektorn.

  "Vi tycker att det är ganska höga värderingar på de här bolagen, och det är ganska många bolag. Det är också så att FDA vill agera försiktigt. Man vill få ut produkter på marknaden, men man vill ta det väldigt lugnt", kommenterar Rhenman och fortsätter:

  "Det kommer nog bakslag när det kommer till hur snabbt man kan sälja. Läkemedelsbolagen får väldigt begränsade godkännanden".

  Han tillägger dock att det är ett intressant område som är under bevakning.

  Avslutningsvis under presentationen summerar Henrik Rhenman framtidsutsikterna inom hälsovårdssektorn.

  Han berättar att det har skett en av de största sektorrotationerna på nästan tjugo år mellan januari och april i år, och bedömer att en stor del av oron inom hälsovårdssektorn är relaterat till Medicare-diskussionerna.

  Rhenman lyfter fram att det råder låga värderingar i sektorn, med en genomsnittsvärdering klart under det historiska snittet.

  Vad gäller det politiska landskapet i USA berättar han att det stora antalet kandidater inför nästa års presidentval på demokraternas sida tyder på att partiet är väldigt splittrat. Därutöver tror han att det skulle vara positivt för läkemedelssektorn och börsen som helhet om en mer högerorienterad kandidat som Joe Biden blir nominerad.

  "Jag tror att vi kan leva med Joe Biden", uppger förvaltaren.

  Förvaltaren tillägger att det fortsatt finns vissa frågetecken på marknaden, däribland den amerikanska centralbanken, handelsdiskussionerna mellan USA och Kina och Brexit.  Taggar:
  #healthcare   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S backade 3,9 procent i april och är upp 13,9 procent i år - kraftig sektorrotation i mars  

  Rhenman Healthcare Equity L/S backade 3,9 procent i april och är upp 13,9 procent i år - kraftig sektorrotation i mars

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 3,9 procent i april, vilket medför att hedgefonden med fokus på hälsovård är upp 13,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att hälso- och sjukvårdsaktier föll kraftigt efter det att demokraten Bernie Sanders föreslagit en reform som i teorin skulle medföra vinstbegränsningar för sektorn.

  "Den föreslagna reformen skulle innebära ett förbud mot privata sjukförsäkringar i samband med att en statlig sjukförsäkring omfattande samtliga amerikaner skulle introduceras. Ett sådant förstatligande av sjukvården skulle också betyda betydligt sämre förhandlingsvillkor för sektorn som helhet", förklarar fondens förvaltning.

  Deras bedömning, i likhet med många andra liknande aktörer, är att sannolikheten är mycket låg för att en sådan reform realiseras.

  Månadens bästa bidragsgivare för fonden var HCA Healthcare och Sangamo Therapeutics.

  "HCA är USA:s största privata sjukhuskedja och fokuserar sin verksamhet till regioner med god ekonomisk tillväxt. Aktiekursen återhämtade sig under sista delen av perioden i samband med att bolaget levererade en delårsrapport som slog marknadens förväntningar både med högre försäljningstillväxt och bättre marginaler. Det gjorde även att vinstutsikterna för resten av året höjdes", berättar fondens förvaltningsteam.

  Sämsta bidragsgivare var istället LivaNova och Neurocrine Biosciences. Under början av april meddelade LivaNova att de förväntar sig en svagare utveckling inom två affärsområden under resten av året, medan Neurocrine Biosciences tyngdes av det allmänt svaga sentimentet på marknaden.

  Inför framtiden berättar man att den sektorrotation som ägde rum på aktiemarknaden i april torde vara en av de kraftigare på så kort tid på flera decennier.

  "Trots detta svårare börsklimat tror vi att fonden kan återhämta sig under de kommande månaderna. Vi anser nämligen att sannolikheten för en radikal omstöpning av finansieringen och strukturen för den amerikanska sjukvården är låg", uppger förvaltarteamet.

  De tillägger att det borde vara nära på omöjligt att förbjuda privata sjukförsäkringar, när kongressen inte ens vill begränsa deras storlek trots att man tidigare beslutat just detta.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden United Health, Roche och Abiomed. Nettoexponeringen löd 134 procent.  Taggar:

 • Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 2,4 procent i mars, ser starka sektortrender  

  Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 2,4 procent i mars, ser starka sektortrender

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk 2,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 18,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala börsutvecklingen i mars blev betydligt mer oregelbunden än de starka första två månaderna på året.

  För fondens del hörde Immunomedics och Neurocrine Biosciences till de främsta bidragsgivarna under perioden.

  Immunomedics är ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel med fokus på cancer, men även inom autoimmuna sjukdomar.

  "Bolagets mest framskridna läkemedelskandidat, Sacituzumab govitecan, har visat mycket lovande data för behandling av refraktär, metastaserande trippelnegativ bröstcancer, som idag har mycket begränsade behandlingsalternativ", förklarar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes framförallt Nektar Therapeutics. Från förvaltarhåll är man positiva till innehavet:

  Läkemedelsindustrin, inklusive Nektar, bedöms nu sträva efter att utveckla kombinationsterapier för att fler patienter ska svara på sådan behandling. Försäljningspotentialen för en effektiv kombination anses vara betydande, vilket attraherar många bolag.

  Inför framtiden bedömer man att det råder fortfarande en bred optimism om att det går att undvika en lågkonjunktur.

  "De exogena faktorerna, sådana som vi varken kan göra en prognos för eller som har med hälso- och sjukvårdssektorn specifikt att göra, är dock betydande och vi behåller riskprofilen i fonden på nuvarande nivå. Under tiden fortsätter de underliggande sektortrenderna att vara starka", kommenterar förvaltarteamet avslutningsvis.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var United Health, Jazz Pharma och Roche.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa värdetillväxt för investeraren, så kallad totalavkastning, med fokus på investeringar inom hälsosektorn. Delfondens syfte är att avkasta bättre än traditionella aktiefonder genom att både köpa aktier och genom att blanka aktier (sälja kort). Totalavkastningen skapas via en global aktieportfölj med inriktning på hälsosektorn, aktierelaterade derivatinstrument (komplexa finansiella derivat), derivat på aktieindex, konvertibler och börshandlade aktiefonder samt andra aktierelaterade derivatinstrument inklusive swappar. Delfonden är inte en UCITS och kan jämföras med en svensk specialfond. För att välja ut investeringarna görs fundamentalanalys av de utvalda bolagen, d.v.s. analys av deras affärsstrategi, finansiella status och framtidsutsikter. Utöver detta så kan rådgivning inhämtas från experter på medicinsk forskning som en del i beslutsprocessen. Delfondens portfölj av aktier omsätts frekvent som en integrerad del i Fondens placeringsstrategi. Delfonden kan investera i penningmarknadsinstrument och andra finansiella instrument under långa perioder och kan vid sådana tillfällen hålla upp till 100% av Fondens värde i dessa. Delfonden kan ingå valutaderivatkontrakt för att minska exponeringen mot valutakurssvängningar. Delfonden har aldrig mer än 10% av fondförmögenheten placerad i andra fonder. Delfondens hävstång, d.v.s. belåning och derivatexponering får inte sammanlagt överstiga 300% av fondförmögenheten.

Fondens startår: 2009-06-22 Fondens Bolag: Rhenman Partners FondStorlek: 566,00 milj EUR