Logga in   |  Bli kund
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 173,68 SEK 0,06 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,06%
  i år
 • -2,95%
  1 vecka
 • -0,95%
  1 mån
 • 3,98%
  3 mån
 • -4,32 %
  6 mån
 • -5,00%
  1 år
 • 4,62%
  3 år
 • 19,66%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målet med fonden är att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen tillväxtmarknader och gränsmarknader och ge Andelsägarna maximal långsiktig avkastning på investerat kapital med hänsyn tagen till fondens risknivå. Minst 80 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbarbara värdepapper utgivna av företag som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader. Fonden får placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag som enligt MSCI klassificeras som Developed Markets. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten.

Fondens startår: 2013-04-02 Fondens Bolag: Tundra Fonder AB FondStorlek: 1237,11 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder