Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Tillväxtmarknad 265,23 SEK -5,76 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -5,76%
  i år
 • -3,67%
  1 vecka
 • -6,53%
  1 mån
 • -9,32%
  3 mån
 • -4,65 %
  6 mån
 • 18,20%
  1 år
 • 51,19%
  3 år
 • 48,99%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond med särskild inriktning på placeringar i tillväxtmarknader och gränsmarknader (s k frontier markets). Fondbolagets förvaltning av fonden syftar till att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknader och gränsmarknader och eftersträva att uppvisa en högre avkastning än MSCI FM xGCC Net Total Return till motsvarande eller lägre risk.

Fondens startår: 2013-04-02 Fondens Bolag: Tundra Fonder AB FondStorlek: 2137,77 milj SEK