Cliens Mixfond B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Sverige 3166,09 SEK 3,87 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,87%
  i år
 • 0,36%
  1 vecka
 • -2,51%
  1 mån
 • 3,73%
  3 mån
 • 10,98 %
  6 mån
 • -2,37%
  1 år
 • 34,71%
  3 år
 • 27,87%
  5 år
 • 90,45 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som har möjlighet att placera i svenska räntebärande och svenska och internationella aktier. Fonden skall alltid ha minst 25 % investerat i båda tillgångsslagen. Fonden har som målsättning är att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering.

Fondens startår: 2012-10-15 Fondens Bolag: Cliens Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 819,00 milj SEK