Cliens Sverige Fokus A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 403,93 SEK 10,99 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,99%
  i år
 • 0,37%
  1 vecka
 • 6,34%
  1 mån
 • 10,37%
  3 mån
 • 21,99 %
  6 mån
 • 18,83%
  1 år
 • -2,57%
  3 år
 • 62,30%
  5 år
 • 174,65 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

Fondens startår: 2011-03-31 Fondens Bolag: Cliens Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 2064,65 milj SEK