Cliens FRN Företagsobligationer A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Företag 117,46 SEK 3,30 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,30%
  i år
 • 0,05%
  1 vecka
 • 0,49%
  1 mån
 • 1,73%
  3 mån
 • 3,47 %
  6 mån
 • 6,69%
  1 år
 • 8,50%
  3 år
 • 10,84%
  5 år
 • 12,63 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cliens FRN Företagsobligationer är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

Fondens startår: 2011-03-31 Fondens Bolag: Cliens Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 426,93 milj SEK