Cliens FRN Företagsobligationer A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Företag 112,02 SEK 4,00 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 4,00%
  i år
 • 0,09%
  1 vecka
 • 0,59%
  1 mån
 • 1,63%
  3 mån
 • 3,05 %
  6 mån
 • 4,59%
  1 år
 • 4,55%
  3 år
 • 6,07%
  5 år
 • 9,28 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cliens FRN Företagsobligationer är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

Fondens startår: 2011-03-31 Fondens Bolag: Cliens Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 293,90 milj SEK