Cliens FRN Företagsobligationer A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Företag 108,65 SEK 0,87 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,87%
  i år
 • -0,09%
  1 vecka
 • -0,13%
  1 mån
 • 0,95%
  3 mån
 • 1,30 %
  6 mån
 • 0,54%
  1 år
 • 3,95%
  3 år
 • 3,27%
  5 år
 • 7,70 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cliens Räntefond Kort är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader. Fonden lämpar sig som ett alternativ till banksparande, placering för dina likvida medel och ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent. Fonden följer ett etiskt placeringsreglemente och undviker att placera i företag vars dominerande verksamhet härrör från områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi.

Fondens startår: 2011-03-31 Fondens Bolag: Cliens Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 218,37 milj SEK