Logga in   |  Bli kund
INVL Asset Management Baltic Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 37,00 EUR 10,68 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,68%
  i år
 • -1,99%
  1 vecka
 • 0,68%
  1 mån
 • 2,65%
  3 mån
 • 7,47 %
  6 mån
 • -3,10%
  1 år
 • 49,31%
  3 år
 • 75,73%
  5 år
 • 170,85 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i de nordiska länderna, i Polen och Storbritannien i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer. Fondhanterarna kommer att hantera sammansättningen av investeringarna på diskret bas. Fondinvesteringarna kommer inte att begränsas till en specifik industri eller investeringsstil. Åtminstone 50 % av nettotillgångarna i fonden kommer att investeras i stamaktier hos företag listade på Litauens, Lettlands och Estlands börser. Återstående nettotillgångar i fonden kan investeras i stamaktier i företag i signifikant proportion till företagen i de baltiska staterna, likaså i stamaktier listade på andra marknader, liksom i andra investeringsinstrument. Fonden kan också investera ytterligare i av UCI utvalda investeringsobjekt i de baltiska staterna, dock får dessa inte överstiga 20 % av nettotillgångarna i fonden för sådana investeringar. Fonden kan delvis behålla sina tillgångar i kontanter eller i penningmarknadsinstrument. Derivat kan användas för att uppnå investeringssyfte och för att hantera fonden mer effektivt vid icke-standardsituationer på marknaden. Genomförandet av denna fond hanteras med referens till OMX Baltic Benchmark Cap GI index beräknat av Nasdaq OMX (börsen i de baltiska staterna). Detta index består av de största och mest sålda aktierna på den baltiska marknaden, representerande alla sektorer. Icke-komplext index. Management Company investerar på diskret basis och är inte begränsade till att investera i enlighet med sammansättningen för denna måttstock. Management Company syftar inte till att matcha utan till att passera resultaten för denna måttstock. Fonden kommer fokusera på investerare med begränsad investeringserfarenhet. Rekommendation: Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som söker återvinna sina andelar under mindre än tre års tid. Investerare i denna fond ska vara villiga att acceptera medium - hög risk. Fondens inkomster ska inte tas ut utan återinvesteras. Vänligen notera att Du kan återvinna Dina investeringar på begäran genom att fylla i en återvinningsblankett till Management Company direkt eller via fonddistributören. Fonden hanterar alla transaktioner samma affärsdag. Din investering kommer att nomineras i EUR, som är fondens basvaluta. Minsta inledande investering i fonden är EUR 30.

Fondens startår: 2005-12-15 Fondens Bolag: INVL Asset Management FondStorlek: 69,00 milj EUR
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder