INVL Emerging Europe Bond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Tillväxtmarknad, Obligationer - Övriga 43,86 EUR 0,74 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,74%
  i år
 • 0,12%
  1 vecka
 • -2,28%
  1 mån
 • -2,57%
  3 mån
 • -0,82 %
  6 mån
 • 0,56%
  1 år
 • 8,08%
  3 år
 • 14,98%
  5 år
 • 66,87 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.

Fondens startår: 2010-10-29 Fondens Bolag: INVL Asset Management FondStorlek: 11,97 milj EUR