Öhman Marknad Europa A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa 218,86 SEK 10,38 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,38%
  i år
 • 1,67%
  1 vecka
 • 7,66%
  1 mån
 • 17,61%
  3 mån
 • 13,91 %
  6 mån
 • 8,41%
  1 år
 • 25,54%
  3 år
 • 56,41%
  5 år
 • 162,14 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den utvecklade europeiska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Index.

Fondens startår: 1999-10-18 Fondens Bolag: E. Öhman J:or Fonder AB FondStorlek: 2009,69 milj SEK