PriorNilsson Realinvest A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 3306,43 SEK -9,55 % 4 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • -9,55%
  i år
 • -3,47%
  1 vecka
 • -4,60%
  1 mån
 • -0,34%
  3 mån
 • -1,91 %
  6 mån
 • -0,81%
  1 år
 • -11,37%
  3 år
 • 18,73%
  5 år
 • 218,54 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin , råvaruindustrin samt kraftindustrin.

Fondens startår: 2013-09-02 Fondens Bolag: PriorNilsson AB FondStorlek: 2029,99 milj SEK