Öhman Marknad Pacific A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Asien 365,01 SEK 8,43 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,43%
  i år
 • -0,11%
  1 vecka
 • 8,05%
  1 mån
 • 16,56%
  3 mån
 • 10,71 %
  6 mån
 • 17,34%
  1 år
 • 24,98%
  3 år
 • 57,09%
  5 år
 • 144,99 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot aktiemarknader i de länder som kategoriseras som Pacific i fondens jämförelseindex (Stillahavsregionen). Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens jämförelseindex är MSCI Pacific* ex. Japan Index.

Fondens startår: 1999-10-20 Fondens Bolag: E. Öhman J:or Fonder AB FondStorlek: 1182,24 milj SEK