Spiltan Högräntefond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Övriga 117,61 SEK 2,23 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,23%
  i år
 • 0,51%
  1 vecka
 • 0,87%
  1 mån
 • 1,18%
  3 mån
 • 0,79 %
  6 mån
 • 2,04%
  1 år
 • 0,04%
  3 år
 • 4,44%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder.

Fondens startår: 2014-04-02 Fondens Bolag: Spiltan Fonder AB FondStorlek: 5606,05 milj SEK