Logga in   |  Bli kund
Coeli Fonder LU Frontier Markets Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 134,47 SEK -9,20 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -9,20%
  i år
 • -1,53%
  1 vecka
 • -2,71%
  1 mån
 • -5,44%
  3 mån
 • -13,76 %
  6 mån
 • -10,78%
  1 år
 • 25,14%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Coeli Frontier Markets sjönk 2,1 procent i november, tror på sina georgiska innehav  

  Coeli Frontier Markets sjönk 2,1 procent i november, tror på sina georgiska innehav

  Coeli Frontier Markets R SEK sjönk 2,1 procent i november, vilket medför att fonden tappat 7,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Både det absoluta och det relativa resultatet påverkades av en 10 procentig nedgång för innehaven i Georgien, en marknad där fonden har 10 procents övervikt jämfört med index.

  Dessa prisförändringar till trots redovisas starka verksamhetsresultat, där lånen ökat med 20-25 procent, intäktsökningar på mer än 20 procent och avkastning på eget kapital som överstiger 20 procent.

  "Det innebär att det varit en stor omvärdering av georgiska aktier under 2018, vilket bådar väl för framtida avkastning", kommenterar förvaltarteamet.

  Al Eqbal, som är fondens enda innehav i Jordanien, föll med 14 procent under månaden, trots 25 procents lönsamhetsökning under tredje kvartalet. Även fondens innehav i Nigeria föll under månaden, då den gick ner 7,6 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Humansoft, Al Rajhi och Guaranty Trust Bank med portföljvikterna 7,3, 6,4 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Frontier Markets sjönk en procent i oktober, undervikt mot Kuwait tyngde  

  Coeli Frontier Markets sjönk en procent i oktober, undervikt mot Kuwait tyngde

  Coeli Frontier Markets Lux R SEK sjönk med en procent i oktober, samtidigt som dess jämförelseindex backade 0,4 procent. Det medför att fonden tappat 5,7 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att mätt i absoluta siffror föll investeringarna i Vietnam med 10 procent, vilket reflekterar en svagare utveckling i Asien.

  Ur ett relativt perspektiv var det fondens undervikt i Kuwait som bidrog mest till att fonden gick sämre än jämförelseindex.

  De största innehaven var per utgången av månaden Humansoft, Guaranty Trust Bank och Al Rajhi Bank med portföljvikterna 6,7, 6,5 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Frontier Markets tappade 5,1 procent i september, innehavet i Tanzanian Breweries och undervikt i Kuwait tyngde  

  Coeli Frontier Markets tappade 5,1 procent i september, innehavet i Tanzanian Breweries och undervikt i Kuwait tyngde

  Coeli Frontier Markets R SEK sjönk 5,1 procent i september, vilket var sämre än jämförelseindex som backade med motsvarande 3,0 procent. Sedan årets början har fonden sjunkit med 4,7 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den största anledningen till fondens negativa avkastning var dess innehav i Tanzanian Breweries som gick ner med mer än 10 procent under perioden. Detta till följd av att översvämningar i Tanzania haft en negativ inverkan på bolagets resultat för årets första halvår. Enligt förvaltarna har nedgången skett under små volymer och bör ha mindre effekt på aktiekursen på längre sikt.

  Bland positiva marknader under månaden nämns Kuwait. Detta till trots var exponeringen mot denna marknad den största anledningen till att fonden utvecklades relativt svagt då fonden sitter med en undervikt jämfört med index.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Humansoft, Safaricom och Guaranty Trust Bank.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Frontier Markets – Lux är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i börsnoterade företag med stor verksamhetsexponering mot gränsmarknader. Med gränsmarknader avses nästa generation av tillväxtmarknader som omfattar omkring 120 länder i fem regioner: Afrika, Östeuropa, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Fokus ligger på att finna kvalitativa bolag med rätt förutsättningar för att dra nytta av den pågående strukturella utvecklingen i dessa länder.

Fondens startår: 2014-03-04 Fondens Bolag: Coeli Fonder LU FondStorlek: milj