Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Värdebolag 245,17 EUR 8,77 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,77%
  i år
 • 2,84%
  1 vecka
 • 6,92%
  1 mån
 • 10,03%
  3 mån
 • 12,81 %
  6 mån
 • 9,90%
  1 år
 • 43,74%
  3 år
 • 67,23%
  5 år
 • 241,41 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, australiensiska, japanska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan till en begränsad omfattning även investera i andra värdepapper. Värdepappersvalen sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information väljs de aktier ut vars marknadspris ligger betydligt lägre än deras verkliga värde. Fonden arbetar därmed med en bredare säkerhetsmarginal samt lägre risk än den allmänna marknaden och fokuserar på att bevara investerat kapital. En opartisk norm- och sektorbaserad undersökning är utförd av Ethix SRI Advisors i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen.

Fondens startår: 2008-05-30 Fondens Bolag: Sparinvest S.A. FondStorlek: 1052,49 milj EUR