Logga in   |  Bli kund
SPP Fonder Aktiefond Japan
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Japanfonder 90,84 SEK 12,52 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,52%
  i år
 • -1,51%
  1 vecka
 • -0,88%
  1 mån
 • 0,19%
  3 mån
 • 5,21 %
  6 mån
 • -1,43%
  1 år
 • 43,03%
  3 år
 • 87,11%
  5 år
 • 112,44 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • SPP Aktiefond Japan gick klart bättre än index i april, historiskt stark inledning på globala börser  

  SPP Aktiefond Japan gick klart bättre än index i april, historiskt stark inledning på globala börser

  SPP Aktiefond Japan ökade med 4,4 procent i april, vilket var klart bättre än jämförelseindexet som steg med 1,4 procent. Detta trots att fonden är indexnära. Hittills i år har fonden avkastat 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Henrik Wold Nilsen i spetsen skriver i en kommentar att efter fyra månaders uppgång nådde de globala aktiemarknaderna en ny högstanivå i slutet av april.

  "Mätt med MSCI World i lokal valuta är uppgången hela 15 procent hittills i år, vilket utgör en av de kraftigaste inledningarna av ett kalenderår någonsin", berättar fondens förvaltningsteam.

  Man tillägger att uppgången bör ses i ljuset av den korrigering och marknadsoro som inträffade i december, samt den amerikanska centralbanken Feds helomvändning.

  Inför framtiden bedömer man att trots en svag makroutveckling finns det positiva tecken på sina håll, och i synnerhet barometrarna för tjänstesektorn har förbättrats. På regionnivå ser man även att enskilda makrotal i Kina har stabiliserats, och nedgången i USA blev inte så kraftig som befarat.

  Eurozonen framstår i deras mening fortsatt som svagast sett ur ett makroperspektiv, trots att talen för tjänstesektorn har förbättrats även där.

  "Det gamla talesättet ”sell in May and go away” blir alltid aktuellt efter den typ av marknadsuppgång som vi sett hittills i år. Med tanke på de positiva tecken som vi har sett under våren är det dock mindre frestande att ”go away” för tillfället", avslutar förvaltarteamet med.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Keyence med portföljvikterna 4,4, 2,6 respektive 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan steg 1,3 procent i mars, kommenterar inverterad avkastningskurva  

  SPP Aktiefond Japan steg 1,3 procent i mars, kommenterar inverterad avkastningskurva

  SPP Aktiefond Japan steg 1,3 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 11,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 2 procent i mars. Aktiemarknaderna har därmed stigit tre månader i rad efter korrigeringen i december, trots att de globala makrotalen fortsätter att falla.

  De berättar vidare att den amerikanska centralbankens helomvändning, där man nu även meddelat att man kommer att upphöra med de kvantitativa åtstramningarna, har klart bidragit till uppgången på aktiemarknaderna. Ökad tilltro till ett avtal i handelskriget samt att stimulansåtgärderna i Kina kommer att få effekt har också bidragit positivt.

  Inför framtiden berättar man att aktiemarknaden och räntemarknaden går återigen isär kring framtidsutsikterna. Räntemarknaden tycks nu indikera en kommande recession även med en invertering av räntekurvan, vilket innebär lägre långa räntor än korta räntor.

  Förvaltarteamet tillägger dock att divergens mellan aktie- och räntemarknaden är något som förekommit flera gånger under de senaste tio åren drivet av så kallad tillgångsinflation på grund av centralbankernas pengatryckande.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Takeda Pharmaceuticals med portföljvikterna 4,2, 2,5 respektive 2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan ökade 2 procent i februari, försvagad global tillväxtbild  

  SPP Aktiefond Japan ökade 2 procent i februari, försvagad global tillväxtbild

  SPP Aktiefond Japan ökade 2 procent i februari, i linje med jämförelseindexet. Det medför att fonden är upp 9,8 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 3 procent i februari. Hittills i år är uppgången därmed hela 11 procent, och hälften av korrektionen i oktober har hämtats in.

  Allt fler signaler om att handelskriget är på väg mot ett avtal, samt signaler från Fed om en QT-paus, fortsatte att trycka upp aktiekurserna.

  Däremot finns det orosmoln på himlen.

  "En försvagad tillväxtbild utan tecken på stabilisering bör trots allt tynga ned marknadsutsikterna. Framförallt har konsumtionstalen i USA varit svaga, även om de troligtvis påverkades negativt av nedstängningen av den offentliga sektorn vilket innebär att de kan komma att återhämta sig", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De största innehaven per utgången av månaden i fonden var Toyota, Softbank och Takeda Pharmaceuticals med portföljvikterna 4,3, 2,3 respektive 2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning att följa den japanska aktiemarknaden. SPP Aktiefond Japan är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 95–155 bolag fördelade på många branscher och följer vår standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskadaoch bolag med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från: vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Fondens startår: 1999-12-30 Fondens Bolag: SPP Fonder FondStorlek: 2473,50 milj SEK