Storebrand Japan A SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Japan 122,52 SEK 16,39 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 16,39%
  i år
 • -2,93%
  1 vecka
 • 0,12%
  1 mån
 • -0,62%
  3 mån
 • 10,62 %
  6 mån
 • 19,21%
  1 år
 • 24,90%
  3 år
 • 30,01%
  5 år
 • 145,38 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Storebrand Japan (f.d. SPP Aktiefond Japan) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 250 - 350 bolag fördelade på många branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Fondens startår: 1999-12-30 Fondens Bolag: Storebrand Fonder AB FondStorlek: 5842,45 milj SEK