Logga in   |  Bli kund
SPP Aktiefond USA
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordamerikafonder 307,95 SEK 4,64 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,64%
  i år
 • 1,86%
  1 vecka
 • 4,56%
  1 mån
 • 10,05%
  3 mån
 • 12,98 %
  6 mån
 • 34,74%
  1 år
 • 63,18%
  3 år
 • 107,07%
  5 år
 • 344,87 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SPP Aktiefond USA är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fondens placerar normalt i cirka 550–650 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi och bolag med stora fossilreserver.

Fondens startår: 1999-10-04 Fondens Bolag: SPP Fonder AB FondStorlek: 26613,55 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Nordamerikafonder