Handelsbanken Euro Ränta
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Korta 2025,72 SEK 1,35 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,35%
  i år
 • -1,33%
  1 vecka
 • 1,32%
  1 mån
 • -2,22%
  3 mån
 • 3,41 %
  6 mån
 • 2,09%
  1 år
 • -3,58%
  3 år
 • 5,87%
  5 år
 • 13,55 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig återstående räntebindningstid på upp till ett år som placerar i värdepapper denominerade i euro. Fondens syfte är att med god riskspridning över tiden uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på euro-områdets korträntemarknad. Fondens basvaluta är EUR. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag - i räntebärande överlåtbara värdepapper, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument i vilka avräkning sker i euro, - i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och - på konto i kreditinstitut. Denna fond förvaltas med utgångspunkt i fondbolagets Hållbarhetsstrategi. För närmare beskrivning av strategin se ovan under rubriken ”Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning”.

Fondens startår: 2014-09-26 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 215,75 milj EUR