Aktiespararna Topp Sverige A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 28,69 SEK 0,31 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,31%
  i år
 • 2,56%
  1 vecka
 • 4,81%
  1 mån
 • 8,78%
  3 mån
 • 12,99 %
  6 mån
 • 10,88%
  1 år
 • 27,34%
  3 år
 • 71,27%
  5 år
 • 141,69 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa SIX30SRI-Index så nära som möjligt. SIX30SRI Index består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm och där SIX exkluderar icke-hållbara bolag via en systematisk regelbaserad ESG-screening. Storleken på innehaven i index och fonden är kapitalviktade och förändras löpande beroende på hur respektive aktie utvecklas Att investera i fonden är ett enkelt sätt att få exponering mot Stockholmsbörsens utveckling genom placering i de största mest omsatta aktierna. Aktiespararna Topp Sverige tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier.

Fondens startår: 1999-11-25 Fondens Bolag: Cicero Fonder AB FondStorlek: 4499,77 milj SEK