Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 179,84 SEK 5,83 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 5,83%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -2,38%
  1 mån
 • 5,83%
  3 mån
 • 0,22 %
  6 mån
 • 2,41%
  1 år
 • 7,39%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Vinnarfonderna på Lindabs kursrusning efter omvänd vinstvarning, Origo Quest 1 och Lannebo i toppen  

  Vinnarfonderna på Lindabs kursrusning efter omvänd vinstvarning, Origo Quest 1 och Lannebo i toppen

  Flera fonder sitter på stor exponering mot verkstadsbolaget Lindab, som stiger kraftigt på börsen efter en så kallad omvänd vinstvarning.

  Aktien är i skrivande stund upp nästan tio procent på börsen, vilket medför att uppgången sedan årsskiftet summerar till cirka 65 procent.

  I toppen i ägarlistan vad gäller aktivt förvaltade fonder återfinns hedgefonden Origo Quest 1 på första platsen, om man ser till procentuell exponering. Detta enligt analystjänsten Morningstar.

  Vid utgången av mars var Lindab det största innehavet i Origo Quest 1 med en portföljvikt om 12,6 procent.

  "Rent generellt så har företagsledarna som vi har pratat med inte sett några tydliga tecken på avmattning i Europa trots sämre BNP-tillväxt i vissa länder (mycket stark efterfrågan och i Lindabs fall är det all-time high i fabrikerna). Det har varit möjligt att höja priserna nu när alla konkurrenter har högt kapacitetsutnyttjande", uppger Origo-förvaltaren Carl Rydin i en kommentar.

  Förvaltarteamet på Origo Capital har länge trott på aktien. Rydin uppgav för Affärsvärlden i slutet av förra sommaren att Lindabs aktiekurs kan dubblas.

  Hedgefonden följs av Lannebo Småbolag Select, där innehavet stod för 4,5 procent av portföljen vid utgången av februari. Positionen minskades lite grann under den månaden.

  Systerfonden Lannebo Småbolag finns längre ned i listan med en procentuell exponering om 1,9 procent mot Lindab.

  Därefter i listan kommer Cicero Fonders Peab-fonden, Fidelity Nordic och Evli Nordic. Deras innehav i Lindab hade portföljvikter om 4,5, 4,3 respektive 2,9 procent vid senaste innehavsrapporteringen för Morningstar. Uppgiften för Fidelity Nordic avser utgången av februari.

  Lindab förmedlade en omvänd vinstvarning efter börsstängning igår. Omsättning och resultat för det första kvartalet överstiger både tidigare år och förväntat utfall.

  Nettoomsättningen uppgår till 2 315 miljoner kronor (2 153) med ett preliminärt rörelseresultat på 192 miljoner kronor, inklusive påverkan av IFRS 16. Enligt Factsets sammanställning förväntar sig analytikerna en omsättning på 2 301 miljoner och ett rörelseresultat på 134,5 miljoner kronor.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Lindab har sannolikt fått igenom breda prishöjningar, gynnas av strukturell tillväxt inom ventilation - Origo Quest 1  

  Lindab har sannolikt fått igenom breda prishöjningar, gynnas av strukturell tillväxt inom ventilation - Origo Quest 1

  Förvaltarteamet bakom hedgefonden Origo Quest 1 bedömer att Lindab, som igår efter börsstängning förmedlade en så kallad omvänd vinstvarning, gynnas av en strukturell tillväxt inom ventilation. Detta samtidigt som orderboken för affärsområdet Building Systems visat sig vara lönsam igen.

  Verkstadsbolaget Lindabs omsättning och resultat för det första kvartalet överstiger både tidigare år och förväntat utfall.

  Nettoomsättningen uppgår till 2 315 miljoner kronor (2 153) med ett preliminärt rörelseresultat på 192 miljoner kronor, inklusive påverkan av IFRS 16. Enligt Factsets sammanställning förväntar sig analytikerna en omsättning på 2 301 miljoner och ett rörelseresultat på 134,5 miljoner kronor.

  "Rent generellt så har företagsledarna som vi har pratat med inte sett några tydliga tecken på avmattning i Europa trots sämre BNP-tillväxt i vissa länder (mycket stark efterfrågan och i Lindabs fall är det all-time high i fabrikerna). Det har varit möjligt att höja priserna nu när alla konkurrenter har högt kapacitetsutnyttjande", uppger Origo-förvaltaren Carl Rydin i en kommentar.

  Han får medhåll av förvaltarkollegan Stefan Roos som bedömer att Lindab sannolikt har fått igenom breda prishöjningar.

  Vidare tror de att omstruktureringsåtgärderna under hösten har bidragit till att kostnadsbasen är relativt fast, vilket medfört att omsättningsökningen rinner igenom på ett helt annat sätt än tidigare.

  "Säkerligen har Östeuropa haft en bra trend, liksom Norden vilket är viktigt för affärsområdet Building Systems", tillägger Roos.

  Lindab är i inledande handel upp nästan nio procent på börsen, vilket medför att aktien har stigit drygt 63 procent i år.

  Vid utgången av mars var Lindab det största innehavet i hedgefonden Origo Quest 1, med en portföljvikt om 12,6 procent.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Starkt operationellt momentum hos Dustin, mesta pekar på att världskonjunkturen går in i lugnare fas - Origo Quest 1  

  Starkt operationellt momentum hos Dustin, mesta pekar på att världskonjunkturen går in i lugnare fas - Origo Quest 1

  IT-återförsäljaren Dustin, som är en ny investering för hedgefonden Origo Quest 1 sedan november, anses av förvaltarteamet ha ett starkt operationellt momentum samt en attraktiv värdering. Det framgår av en månadsrapport.

  "Bolaget är en pionjär inom svensk e-handel och startade sin nätverksamhet redan 1985. De senaste 12 åren har man framgångsrikt expanderat genom att gå in i på nya marknader. Vinstutsikterna de kommande 3-5 åren bedömer vi som mycket goda och vi räknar med att man fortsätter att växa på nya marknader och att man fortsätter ta marknadsandelar i core-segmentet små/medelstora företag", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De nämner vidare att hotet från teknikjättarna Amazon och Alibaba har pressat börsvärderingen på flera detalj- och e-handlare det senaste året.

  Deras uppfattning är dock att ett ökat fokus på SaaS (Software as a Service) och molntjänster snarare är en möjlighet för Dustin. Bolagsvärderingen ses även som attraktiv.

  Origo Quest 1 sjönk 2,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 5,9 procent hittills i år.

  En viss nedgång i den långa portföljen har påverkat resultatet, där bland annat Paynova bidrog negativt efter att ha informerat marknaden om en kommande nyemission.

  Fondens blankade positioner, vilket inbegriper bolag som bedöms ha långsiktiga utmaningar och alltför höga värderingar, har däremot bidragit positivt.

  Inför framtiden bedömer man att det mesta av makrostatistiken under den senaste tiden, möjligtvis med undantag för den kinesiska, bekräftar att världskonjunkturen har gått in i en lugnare fas.

  De största innehaven per utgången av månaden var Lindab, Alimak och Catena med portföljvikterna 12,6, 10,9 respektive 8,8 procent.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 346,24 milj SEK