Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 181,79 SEK -5,17 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -5,17%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,39%
  1 mån
 • 3,02%
  3 mån
 • 1,84 %
  6 mån
 • -3,14%
  1 år
 • 30,32%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo Quest 1 steg med 0,4 procent under augusti, menar att JM är undervärderat  

  Origo Quest 1 steg med 0,4 procent under augusti, menar att JM är undervärderat

  Origo Quest 1 steg med 0,4 procent under augusti, vilket innebär att fonden sjunkit 5,1 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden var det framförallt fondens långa positioner som bidrog positivt där Lindab, Sobi och JM stod för de största bidragen. I den negativa vågskålen fanns innehavet i Alimak.

  Bland de korta innehaven var det inget bolag som stack ut, skriver fondbolaget.

  Under månaden har fonden ökat sitt innehav i JM, vilket nu är ett betydande innehav. Origo menar att aktien är undervärderad då den handlas på 90 procent av det justerade egna kapitalet. Nedgången på bostadsmarknaden menar man skapat ett köpläge och öppnat upp utvecklingsmöjligheter för bolaget som är finansiellt starkt.

  "Vi räknar med försäljning och marginaler kommer pressas ned från toppnivåerna 2016-2017, men inte att bostadsmarknaden ska krascha", skriver Origo i en kommentar och betonar att man har en långsiktig syn på sitt innehav i JM.

  Vid månadens utgång var fondens största långa innehav Catena, Lindab och Qliro. Nettoexponeringen uppgick till drygt 40 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Imponerande tillväxt från Cherry-bolaget ComeOn, bedömer Yggdrasil är moget nog för börsnotering i närtid - Origo Capital  

  Imponerande tillväxt från Cherry-bolaget ComeOn, bedömer Yggdrasil är moget nog för börsnotering i närtid - Origo Capital

  Carl Rydin som ingår i förvaltarteamet på Origo Quest 1 bedömer att ComeOn under Cherrys affärssegment Online Gaming levererade en väldigt stark tillväxt i det andra kvartalet. Det uppger investeringsanalytikern i en kommentar till Finwire, mot bakgrund av Cherrys kvartalsrapport denna morgon.

  "Det var en väldigt stark tillväxt inom ComeOn under det andra kvartalet vilket är imponerande givet att bolaget hade problem så sent som i höstas. ComeOn har växlat upp sin marknadsföring under fotbolls-VM vilket har gett ett positivt resultat och vi tror ComeOn kommer attrahera nya kunder framöver tack vare denna satsning", berättar analytikern.

  Online Gaming redovisade intäkter på 601 miljoner kronor (437) och ett ebitda på 119 miljoner kronor (62) i det andra kvartalet.

  Rydin anser även att andra affärssegment presterade starkt: "Yggdrasil och Game Lounge är perfekt positionerade i värdekedjan och levererar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och ökade marknadsandelar. Yggdrasil har signat 13 nya kunder i kvartalet vilket är över 60 procent fler än konkurrenten Netent".

  Game Development (Yggdrasil) redovisade intäkter på 67 miljoner kronor (40), med ebitda 22 miljoner kronor (18). Motsvarande siffror för Online Marketing (Game Lounge) var 57 (33) respektive 28 miljoner kronor (20).

  Investeringsanalytikern delger även att Cherrys affiliatebolag Game Lounge har tagit steget in i Nordamerika vilket anses innebära en otrolig potential med tanke på att USA:s högsta domstol meddelat att sportbettingbranschen ska omregleras.

  Förvaltarteamet är fortsatt positiva till Cherry framöver: "Vi tror på Cherrys förmåga att fortsätta hitta skickliga och motiverade entreprenörer att investera i för att hjälpa dem bygga stora konkurrenskraftiga företag som till slut kan stå på egna ben".

  Vidare anser man att Yggdrasil är moget nog för en börsnotering inom en snar framtid, samt att Cherrys värdering idag inte speglar det totala värdet på samtliga verksamheter inom koncernen.

  Cherry var det femte största innehavet i Origo Quest 1 vid utgången av juli med en portföljvikt på 8,6 procent.

  Cherry backar 2,7 procent vid 09:45 på morgonens kvartalsrapport, men är upp 13,5 procent den senaste månaden.  Taggar:
  #betting   #exclusive   #leisure  

 • Origo Quest 1 steg med 2,7 procent i juli, såväl långa som korta positioner bidrog positivt  

  Origo Quest 1 steg med 2,7 procent i juli, såväl långa som korta positioner bidrog positivt

  Origo Quest 1 steg med 2,7 procent under juli, vilket innebär att fonden tappat 5,5 procent sedan årets början.

  I en kommentar till månadens utveckling skriver förvaltaren Stefan Roos att juli kom att präglas av rapporterna för det andra kvartalet, vilka visade på starka vinsttrender.

  Majoriteten av de bolag i vilka fonden har långa positioner kom in med starka resultat. Bäst gick det för SOBI och Recipharm. I den negativa vågskålen fanns Lindab.

  Fondens största blankade position, XXL, sjönk med hela 25 procent efter att ha redovisat ett högt lager och svaga marginaler.

  Roos kommenterar även fondens största innehav, fastighetsbolaget Catena. Bolaget fortsätter att vara mycket aktivt där man bland annat utvecklar ett större livsmedelskluster i Linköping och samtidigt utvecklar logistikcenter på strategiska platser i landet för e-handel.

  Roos tror att fastighetsportföljen och vinsten kommer fortsätta växa stadigt under de kommande åren. Projektportföljen har aldrig varit större och bolaget har 1,7 miljoner kvadratmeter byggbar mark.

  Förvaltaren menar att Catena är optimalt positionerat inför den genomgripande förändring av konsumtionsmönster som nu sker.

  Vid månadens slut var Origos störst långa innehav Catena, Alimak och Lindab.

  Nettoexponeringen uppgick till cirka 37 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 473,59 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder