Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 184,23 SEK 8,41 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,41%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 3,05%
  1 mån
 • 0,89%
  3 mån
 • 1,34 %
  6 mån
 • 3,20%
  1 år
 • 13,82%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo Quest 1 steg 3,1 procent i februari, ser positivt på nya innehavet i Resurs (R)  

  Origo Quest 1 steg 3,1 procent i februari, ser positivt på nya innehavet i Resurs (R)

  (Rättelse: I förra versionen stod det Qliro istället för Cherry i sista stycket. Qliro är fortsatt ett av de största innehaven i fonden, vilket framgick även i förra versionen).

  Origo Quest 1 steg 3,1 procent i februari, vilket var bättre än den preliminära avkastningssiffran för NHX Equity om 1,1 procent. Det medför att fonden ökat 8,4 procent under 2019, enligt en månadsrapport.

  I början av året började man bygga upp en position i Resurs Holding, som beskrivs vara en ledande nordisk konsumentbank.

  "Tack vare bolagets databas på närmare 6 miljoner kunder och sin starka relation till nordiska återförsäljare tror vi att Resurs har en uthållig konkurrensfördel i en relativt överetablerad marknad", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De är särskilt attraherade av den starka utlåningstillväxten som nu uppgår till 28 miljarder kronor, samtidigt som de genomsnittliga kreditförlusterna understiger 2,5 procent sedan början av 1990-talet.

  Banken anses även vara välkapitaliserad och har utrymme för kapitaldistribution i form av utdelningar och återköp. Värderingen om ett P/E-tal på 8,5 gånger och en direktavkastning på 6,5 procent ses även som attraktiv.

  För fondens del var de främsta bidragsgivarna under perioden Lindab, Alimak och Recipharm. Flera bolag i portföljen rapporterade sina Q4-siffror för 2018 under månaden, varav flera kärninnehav anses ha levererat starka siffror och stabila prognoser.

  Inför framtiden bedömer man att den största risken framöver är konjunkturen, men med tillägget att de nordiska börsbolagen mår bra just nu.

  De största innehaven per utgången av månaden var Alimak, Lindab och Qliro med portföljvikterna 12,9, 12,5 respektive 8,7 procent. Det tidigare största innehavet Cherry har nu lämnat portföljen efter att man accepterat det offentliga budet på bolaget.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Origo Quest 1 steg 3,1 procent i februari, ser positivt på nya innehavet i Resurs  

  Origo Quest 1 steg 3,1 procent i februari, ser positivt på nya innehavet i Resurs

  Origo Quest 1 steg 3,1 procent i februari, vilket var bättre än den preliminära avkastningssiffran för NHX Equity om 1,1 procent. Det medför att fonden ökat 8,4 procent under 2019, enligt en månadsrapport.

  I början av året började man bygga upp en position i Resurs Holding, som beskrivs vara en ledande nordisk konsumentbank.

  "Tack vare bolagets databas på närmare 6 miljoner kunder och sin starka relation till nordiska återförsäljare tror vi att Resurs har en uthållig konkurrensfördel i en relativt överetablerad marknad", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De är särskilt attraherade av den starka utlåningstillväxten som nu uppgår till 28 miljarder kronor, samtidigt som de genomsnittliga kreditförlusterna understiger 2,5 procent sedan början av 1990-talet.

  Banken anses även vara välkapitaliserad och har utrymme för kapitaldistribution i form av utdelningar och återköp. Värderingen om ett P/E-tal på 8,5 gånger och en direktavkastning på 6,5 procent ses även som attraktiv.

  För fondens del var de främsta bidragsgivarna under perioden Lindab, Alimak och Recipharm. Flera bolag i portföljen rapporterade sina Q4-siffror för 2018 under månaden, varav flera kärninnehav anses ha levererat starka siffror och stabila prognoser.

  Inför framtiden bedömer man att den största risken framöver är konjunkturen, men med tillägget att de nordiska börsbolagen mår bra just nu.

  De största innehaven per utgången av månaden var Alimak, Lindab och Qliro med portföljvikterna 12,9, 12,5 respektive 8,7 procent. Det tidigare största innehavet Qliro har nu lämnat portföljen efter att man accepterat det offentliga budet på bolaget.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning, Origo Quest med klart störst innehav sett till portföljvikt (R)  

  Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning, Origo Quest med klart störst innehav sett till portföljvikt (R)

  (Rättelse: Lagt till hedgefonden Origo Quest som är den fond med klart störst innehav i Lindab, sett till portföljvikt).

  Ett flertal fonder gynnas av att Lindab stiger strax över 7 procent på sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i ägarlistan bland aktivt förvaltade fonder finns hedgefonden Origo Quest. Enligt den senaste månadsrapporten för januari var Lindab det näst största innehavet i fonden, med portföljvikten 12,9 procent. Carl Rydin som ingår i förvaltarteamet uppgav i en intervju med Affärsvärlden under förra året att Lindabs aktiekurs har potential att mer än dubblas inom tidsramen tre år.

  Den andra fonden på ägarlistan är Peab-fonden, en fond från Cicero Fonder som placerar upp till 40 procent i Peab-aktier. Innehavet i Lindab utgjorde 4,2 procent av portföljen vid utgången av januari.

  De två fonderna följs av Lannebo Småbolag Select och Fidelity Nordic, där Lindab hade en portföljvikt på 3,7 respektive 3,5 procent i samband med innehavsrapporteringen vid årsskiftet.

  Därefter får man söka sig längre ned i listan sett till portföljvikt för att hitta aktivt förvaltade fonder med större innehav i Lindab, däribland Strand Småbolagsfond, Catella Småbolag, Coeli Sverige och Lannebo Småbolag.

  Omsättningen för Lindab uppgick till 2 384 miljoner kronor (2 185) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 413. Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (109), väntat rörelseresultat var 159.

  Aktien är efter dagens positiva rapportreaktion upp 28,7 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #construction   #industrials   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 346,24 milj SEK