Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 182,60 SEK -4,74 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -4,74%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 1,41%
  1 mån
 • 0,45%
  3 mån
 • 3,48 %
  6 mån
 • -0,80%
  1 år
 • 18,28%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo uppmuntrar Cherry att knoppa av Yggdrasil  

  Origo uppmuntrar Cherry att knoppa av Yggdrasil

  Alternativa investeringsfonden Origo Quest 1 uppmuntrar fortsatt spelbolaget Cherry till en avknoppning av Yggdrasil. Det skriver förvaltarduon Stefan Roos och Carl Rydin i en månadsrapport till sina andelsägare.

  "Cherry fortsätter att leverera hög avkastning på investerat kapital. Vi håller fast vi vår ambition att uppmuntra styrelsen till att särnotera Yggdrasil", skriver duon.

  Fonden har 12,9 procent av kapitalet investerat i Cherry. Investeringen är den största i fonden.  Taggar:
  #betting   #leisure   #tech  

 • Origo Quest 1 steg 1,4 procent - tror på fortsatt nedsida i Evolution Gaming  

  Origo Quest 1 steg 1,4 procent - tror på fortsatt nedsida i Evolution Gaming

  Den alternativa investeringsfonden Origo Quest 1, som huvudsakligen investerar i svenska och nordiska små och medelstora bolag med tonvikt på Sverige, steg med 1,4 procent under november.

  MSCI World slutade oförändrat medan Småbolagsindex (CSRX) tappade cirka en halv procent under höstens sista månad.

  Quests positiva utveckling var bred och såväl långa som korta placeringar bidrog positivt. Bästa bidragen kom från de långa innehaven Cherry, Catena och Lindab. På korta sidan bidrog Evolution Gaming mest.

  Fondförvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin ser en fortsatt stor nedsida i Evolution Gaming.

  "Vi ser fortsatt stor nedåtrisk i Evolution Gaming då tillväxten i bolaget främst verkar genereras via tredje part på oreglerade högriskmarknader i Asien. Vi har sett andra spelbolag i regionen som har drabbats när myndigheterna har stängt websiter och blockerat betalningar. Denna höga risk tycker vi inte återspeglas i värderingen av Evolution", skriver duon.

  Under månaden har förvaltarna träffat flera av portföljbolagen. Förvaltarna lyfter upp att man tror på Hoist, Cherry, Lindab och Catena.

  Vid månadens utgång var fondens största långa innehav Cherry, Alimak och Lindab följt av Hoist och Qliro.  Taggar:
  #betting   #leisure   #tech  

 • Origo Quest 1 steg med 0,4 procent i oktober, Cherry största bidrag efter stark rapport  

  Origo Quest 1 steg med 0,4 procent i oktober, Cherry största bidrag efter stark rapport

  Origo Quest 1 steg med cirka 0,4 procent under oktober i en i övrigt mycket svag månad på världens aktiemarknader.

  Förvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin förklarar den relativt starka avkastningen med att fondens långa innehav överlag har kommit med starka kvartalsrapporter samtidigt som innehav i lågt värderade bolag har klarat av nedgången bättre än högt värderade tillväxtbolag.

  Största positiva bidrag under månaden var Cherry som kom med en rapport som förvaltarna betecknar som genomstark med bland annat 46 procent organisk tillväxt och betydande marginalförbättring. Origo vidhåller ståndpunkten att bolaget borde renodlas, vilket också kommunicerats till bolaget.

  Bland andra innehav slog Lindab och Alimak marknadens förväntningar.

  "Lindabrapporten bekräftar vår syn att bolaget har påbörjat en intressant resa mot ett mer renodlat ventilationsbolag med stark marknadsposition, bättre lönsamhet och ökat aktieägarvärde", skriver förvaltarna.

  Fonden har fortsatt ökat innehavet i Hoist under månaden.

  "Vi har en långsiktigt positiv syn på bolagets tillväxtmöjligheter, och vi börjar nu också se tecken på att den operativa effektiviteten har vänt uppåt", kommenterar förvaltarna köpet.

  En annan förändring i portföljen är att man sålt av hela innehavet i Invisio som sedan man investerade i aktien 2013 har utvecklats till en av fondens bästa investeringar med en avkastning på mer än 10 gånger.

  Vid månadens utgång var fondens största långa innehav Alimak, Cherry och Lindab.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Quest 1 är en hedgefond (AIF) inriktad på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag med utvecklingspotential. Fonden strävar efter absolut avkastning. Målsättningen är att skapa värdetillväxt för fondinvesteraren och samtidigt ha en balanserad risk, och därmed uppnå konkurrenskraftig riskjusterad avkastning mätt över 3-5 år.

Fondens startår: 2015-01-14 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 23,20 milj