HSBC GIF Frontier Markets AC
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Tillväxtmarknad 155,11 USD 20,08 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 20,08%
  i år
 • 0,14%
  1 vecka
 • -1,12%
  1 mån
 • -5,00%
  3 mån
 • 8,79 %
  6 mån
 • 18,84%
  1 år
 • 92,60%
  3 år
 • 88,36%
  5 år
 • 181,27 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper inom Frontier Markets. Frontier Markets är de ”nya tillväxtmarknaderna” och är de länder som ingår i MSCI Frontier Markets.

Fondens startår: 2011-11-30 Fondens Bolag: HSBC Global Asset Management FondStorlek: 315,17 milj USD