Logga in   |  Bli kund
Fidelity Greater China Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 228,10 USD 14,45 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 14,45%
  i år
 • -4,04%
  1 vecka
 • -8,94%
  1 mån
 • -3,83%
  3 mån
 • 11,92 %
  6 mån
 • -5,74%
  1 år
 • 68,36%
  3 år
 • 115,16%
  5 år
 • 222,58 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Fidelity Greater China utvecklades positivt i april, Kweichow Moutai och Netease två ljuspunkter  

  Fidelity Greater China utvecklades positivt i april, Kweichow Moutai och Netease två ljuspunkter

  Fidelity Greater China steg 1,7 procent i april men utvecklades något svagare än jämförelseindexet, efter att vissa innehav inom kommunikationstjänster hade en tuffare period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att särskilt telekomoperatören China Unicom samt den statsägda operatören China Mobile tyngde den relativa avkastningen.

  Ett fall i tjänsteintäkterna ihop med en intensifierad konkurrensbild tyngde lönsamheten hos operatörerna.

  Trots den svaga utvecklingen har man innehaven i portföljen till följd av deras attraktiva värderingar. China Unicom målas även upp som en sannolik vinnare på utrullningen av 5G-nätverk i Kina.

  På minussidan märktes även vissa industriaktier, däribland Zhuzhou CRRC efter en svag kvartalsrapport om man ser till den rapporterade vinsten.

  En ljuspunkt var dock Zoomlion Heavy Industry Science, samt bryggerijätten Kweichow Moutai.

  Den förstnämnda gynnades av en robust efterfrågan, ökad marknadsandel samt en bättre produktmix.

  Bryggerijätten redovisade högre genomsnittliga försäljningspriser, tillväxt vad gäller försäljningsvolymen och en bra kostnadskontroll som tillsammans bidrog till vinsten.

  Även speljätten Netease hade en bra månad på förväntningar om snabbare godkännanden av sina speltitlar i Kina, efter ett längre uppehåll från myndighetshåll.  Taggar:

 • Fidelity Greater China ökade 17,1 procent i första kvartalet, har gått bättre än index  

  Fidelity Greater China ökade 17,1 procent i första kvartalet, har gått bättre än index

  Fidelity Greater China A-USD ökade 17,1 procent i första kvartalet, medan jämförelseindexet steg 15,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sentimentet gentemot kinesiska aktier stärktes under perioden mot bakgrund av framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina samt inhemska tillväxtsatsningar.

  Fonden utvecklades väl under perioden samt bättre än jämförelseindexet, vilket hänförs till gynnsamma aktieval inom hälsovårdssektorn. Vissa konsumtionsrelaterade innehav samt IT-bolag bidrog även positivt till den relativa avkastningen.

  På bolagsnivå hörde Kweichow Moutai, New Oriental och Kingsoft till de främsta bidragsgivarna.

  Bryggerijätten Kweichow Moutai steg på ökad försäljningsvolym, högre genomsnittliga försäljningspriser och kontrollerad kostnadsökning.

  På minussidan märktes framförallt innehavet i Industrial and Commercial Bank of China, vars kvartalsresultat tyngdes av bland annat svag tillväxt i insättningar samt ökade kreditkostnader.

  Från förvaltarhåll framhåller man att banken är väl skött, samt att banken har en stark finansiell position.

  Förvaltarteamet är fortsatt positiva till investeringstemat New China, med positiva tillväxtutsikter för vissa sektorer till följd av teknologiska framsteg, förändrade konsumentbeteenden och flexibla verksamhetsstrategier. Portföljen fortsätter att ha en tyngdpunkt mot aktier inom IT, konsument och kommunikationstjänster.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Greater China slog index, lyfter fortsatt fram Alibaba  

  Fidelity Greater China slog index, lyfter fortsatt fram Alibaba

  Fidelity Greater China A-USD ökade 4,7 procent i februari, vilket var 0,5 procentenheter bättre än jämförelseindexet under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar fonden överpresterade index på grund av aktieval inom hälsovård och konsumentcykliskt.

  Inom den senare kategorin föredrogs Alibaba för sin stabila e-handel och attraktiva värdering. Bolaget fortsatte att investera vilket ger stöd för framtida vinsttillväxt.

  Inom hälsosektorn steg Innovent Biologics efter att ha fått klartecken att dra igång kliniska studier inom tumörbehandling.

  Utvalda IT-aktier och industriinnehav bidrog också till fondens uppgång under månaden.

  Bland industribolagen lyfts Han's Laser Technology and Industry Group fram. Aktien steg på förväntningar om att en omdesign av 5G-kompatibla Iphones kan få bolaget att skruva upp sin vinstprognos i en snar framtid.

  I IT-sektorn steg Lenovo. Företaget kunde visa upp en högre vinst än väntat i sin senaste rapport. En förbättrad produktmix inom pc-verksamheten och en operativ vändning för sin mobila division var pådrivande faktorer.

  På motsatt sätt var Taiwan Semiconductor Manufacturings exponering mot den globala halvledarindustrin en begränsande faktor på kursutvecklingen. Företaget har sänkt sin vinstprognos på kort sikt på oro över att en produktionsstörning orsakad av undermåliga kemikalier skulle påverka lönsamheten negativt.

  Industrial and Commercial Bank of Chinas aktie föll på vinsthemtagningar då kursen haft en god utveckling. Förvaltarna ser dock positivt på aktien som en välskött bank med ökade marginaler i sikte, hög kvalitet på sina tillgångar och bra kapitalstruktur.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målet för fonden är att ge långsiktig kapitaltillväxt men utdelning från fonden förväntas vara relativt låg. Minst 70 procent investeras i aktier i företag som är börsnoterade i Hongkong, Kina och Taiwan. Fonden får investera sina nettotillgångar direkt i kinesiska A- och B-aktier. Fonden får investera utanför fondens huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, industrier eller tillgångsklasser. Kan investera direkt i tillgångar eller uppnå exponering indirekt på andra godtagbara sätt, inklusive derivat. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst, också i investeringssyfte, i linje med fondens riskprofil. Fonden har rätt att bestämma över sina investeringar inom ramen för fondens mål och investeringsinriktning. Avkastning återinvesteras i ytterligare andelar eller betalas ut till fondinnehavare på begäran. Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar. Den avkastning du får beror på hur de underliggande tillgångarna utvecklas.

Fondens startår: 1990-10-01 Fondens Bolag: Fidelity FondStorlek: 484,43 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder