Logga in   |  Bli kund
Fondita Fondita European Small Cap
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Europafonder 352,29 EUR 26,39 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 26,39%
  i år
 • 1,21%
  1 vecka
 • 6,03%
  1 mån
 • 17,65%
  3 mån
 • 11,83 %
  6 mån
 • 1,12%
  1 år
 • 45,77%
  3 år
 • 71,15%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordiska och Europeiska ekonomier fortsätter att utvecklas åt rätt håll - Fondita  

  Nordiska och Europeiska ekonomier fortsätter att utvecklas åt rätt håll - Fondita

  Kenneth Blomqvist som förvaltar European Top Picks och Equity Spice som är två av Fonditas fonder presenterade företaget på en förvaltarlunch i Göteborg under torsdagen.

  Fondita förvaltar sex fonder. Den största fonden är Nordic Micro Cap som fyllde tio år i augusti. Den har också fem stjärnor i betyg av Morningstar precis som fonden 2000+ som investerar inom demografi, miljö och IT.

  Equity Spice är deras aktiefond som i huvudsak placerar i finska börsnoterade bolag. Företaget förvaltar även Nordic Small Cap, European Small cap samt Fondita European Small Cap.

  Fonditas sex fonder har gemensam investeringsstrategi. Filosofin går ut på att välja ut enskilda aktier. Portföljen består av 20-30 bolag som inte behöver följa index eller ens tillhöra en specifik bransch. De har satt gränsen att äga upp till 10 procent av det totala aktieinnehavet.

  - Vi letar bolag som kan växa över tid, konjunkturellt med framförallt strukturellt. Det ska vara bolag som redan har bevisat att de har en vettig produkt, vettig lönsamhet, balansräkningen och kassaflödet ska vara i skick och att de har lyckats kapitalisera på sin marknadsposition och sin produkt. Sedan är det viktigt att företaget har en aktiv ägare, gärna en grundare eller ägarfamilj som har egna pengar i bolaget. Det leds ofta till att bolaget sköts bättre än om det är herrelöst.

  Hur ser förutsättningarna ut just nu för nordiska och europeiska marknaden?

  - Det ser ganska bra ut eftersom ekonomierna fortsätter att gå åt rätt håll. Kontinentaleuropa och vi ser att den svenska ekonomin är fortsatt stark. Även den finska och den norska ekonomin håller på att återhämta sig efter några svaga år. Sedan ska man ha med sig att företagen är i väldigt bra skick.

  Hur har ni påverkats av Brexit och utfallet av det amerikanska presidentvalet?

  - Brexit påverkade inte våra fonder så mycket eftersom en ganska liten del av våra fonder är investerade direkt i engelska bolag. Vad gäller det amerikanska valet så var det en positiv effekt eftersom många osäkerhetsfaktorer för den amerikanska ekonomin har lättat för stunden. Det kommer även att gynna europeiska och nordiska bolag och exportbolag. Amerikanerna verkar satsa på att få hålla den egna ekonomin fortsatt stark och det kommer att gynna europeiska bolag.

  Vilka länder är bäst att hitta bra företag på just nu?

  -De tyskspråkiga länderna, Tyskland, Schweiz, Österrike och Norden samt Beneluxländerna och till viss del England.

  Under presentationen framhöll Kenneth att det är svårare att hitta företag med bra kvalitet i Italien och Spanien men även till viss del Frankrike. Det är även svårt att hitta bra bolag i Danmark och de som är bra är oftast inom bioteknik där de inte investerar i.

  - Småbörserna i Sverige har lyckats väldigt bra. Kapitaltillgången till företag som är den främsta funktionen för börsen men även private equity-marknaden är mogen här och fungerar bra.

  Kan du ge ett exempel på när ni går in i ett innehav?

  - Ett bolag som vi investerat väldigt länge i men inte äger idag är Hexpol efter avknoppningen från Hexagon. Ledningen fick ett klart mandat från huvudägaren Melker Schörling att få bolaget att växa, bli mer internationellt och mer lönsamt. Då hade bolaget en omsättning på 700 miljoner kronor och en lönsamhet på 7 procent och i dagsläget har företaget vuxit tio gånger och har en lönsamhet som är dubbelt så hög. För två år sedan valde vi att sälja innehavet eftersom bolaget till stor del vuxit klart och värderingen var hög. Då hade vi haft innehavet i sju år.

  Ni föredrar att investera i mindre bolag trots att tre av era fonder faktiskt får investera i större bolag. Varför?

  - Vi hamnar på definition i små bolag. Små bolag växer över tid snabbare över tid än större, de är oftast entreprenörsdrivna och de har oftare en huvudägare som själv satsat pengar i företaget. Bolagen har möjlighet att göra förvärv och har också själva möjlighet att bli uppköpta. Historien visar också att små bolags aktier avkastar bättre än stora över tiden.

  Ni har tre röda trådar i er investeringsstrategi, vilka?

  - Vi vill investera i bolag som har möjlighet att växa organiskt över tiden som till exempel drivs av demografi, det vill säga vi blir alla äldre och få bra vård. Då hamnar vi inom medicinteknik som Elekta och Phenix Outdoor och XXL i Norge som tillhandahåller sportutrustning. För det andra så gillar vi bolag som kan växa genom förvärv och på så sätt bygga upp sin position och addera med organisk tillväxt. Till exempel teknikkonsulterna Sweco och ÅF. För det tredje, företag som varit lyckosamma men fått problem, till exempel med lönsamhet eller interneffektivitet och där vi ser att det inte är något fel på bolaget eller marknaden. Det gör att den typen av investeringar kan vara intressanta när man åtgärdat de interna problemen och fått upp lönsamheten igen.

  Du har varit förvaltare i 17 år. Kan du berätta om din främsta lärdom som du gjort inom branschen?

  - Försök undvika bolag som inte själva kan bestämma över sin framtid. Det vill säga bolag som är råvarurelaterade. Det har visat sig vara svårt att investera i den typen av bolag och över tid få en bra avkastning. Mycket handlar om tajming när man tror att ett oljepris eller ett metallpris går upp eller går ner.

  - Även att investera i banker är väldigt tufft eftersom man får svårt att analysera på en bank på riktigt. Man får reda på siffror på fyra gånger om året. Däremellan, får banken problem så går det väldigt fort. Därför är vi väldigt försiktiga med rena bankinvesteringar.

  Vad har ni för mål på 3-5 års sikt?

  - Våra fonder har i genomsnitt haft en avkastning om 12 procent per år efter avgifter. Det strävar vi även att uppnå framöver.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som i första hand placerar sina medel i små och medelstora börsnoterade bolags aktier i EU-länder och Schweiz. Med små och medelstora bolag avses bolag med ett värde på högst 4 miljarder euro. Fonden strävar att uppnå värdeökning på lång sikt genom att diversifiera sina placeringar i enlighet med fondlagen och fondens stadgar. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Fonden placerar sina medel koncentrerat och fondportföljen innehåller ca 30 bolag. Fonden använder sig inte av derivata instrument. Fondförvaltningen är aktiv och avvikelserna från marknadsindex är ofta betydande. Fondens placeringsfilosofi baserar sig på stock-picking, dvs. aktieurvalsmetoden.

Fondens startår: 2009-05-19 Fondens Bolag: Fondita FondStorlek: 82,40 milj EUR