MS INVF Global Opportunity A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Tillväxtbolag 127,94 USD 20,05 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 20,05%
  i år
 • 1,43%
  1 vecka
 • 6,22%
  1 mån
 • 17,20%
  3 mån
 • 27,60 %
  6 mån
 • 47,55%
  1 år
 • 18,82%
  3 år
 • 92,97%
  5 år
 • 492,07 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen. Övrig information: Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier. Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk.

Fondens startår: 2010-11-30 Fondens Bolag: MSIM Fund Management (Ireland) Limited FondStorlek: 13880,69 milj USD