Logga in   |  Bli kund
JPMorgan JPMF US Small Cap Growth (a)
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Nordamerikafonder 229,05 USD 32,23 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 32,23%
  i år
 • -0,44%
  1 vecka
 • 0,79%
  1 mån
 • 5,50%
  3 mån
 • 21,89 %
  6 mån
 • 13,44%
  1 år
 • 114,51%
  3 år
 • 162,40%
  5 år
 • 441,03 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 67 % av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i en tillväxtorienterad portfölj av aktier i småbolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i USA. Marknadsvärdet är det totala värdet av ett bolags aktier och kan variera väsentligt över tid. Småbolag är bolag vars marknadsvärde vid förvärvstillfället är inom ramen för marknadsvärdet för bolagen i delfondens jämförelseindex.Delfonden kan även investera i kanadensiska bolag.Delfonden kan investera i tillgångar som är noterade i vilken valuta som helst och valutaexponeringen kan vara säkrad.Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar och uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Fondens startår: 1984-09-11 Fondens Bolag: JPMorgan FondStorlek: 290,78 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Nordamerikafonder