Logga in   |  Bli kund
Swedbank Robur Access Global
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 156,53 SEK 19,54 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 19,54%
  i år
 • 0,37%
  1 vecka
 • 2,99%
  1 mån
 • 12,34%
  3 mån
 • 8,36 %
  6 mån
 • 15,21%
  1 år
 • 55,24%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i företag inom olika branscher. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som består av aktier i företag över hela världen. Fonden avser att följa MSCI World Net i huvudsak genom att köpa de aktier som ingår i indexet. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att aktier som ingår i indexet kan komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller kraven enligt policyn. Fondens förmåga att följa indexet kommer även att påverkas av transaktionskostnader som till exempel uppstår genom återinvestering av utdelningar, hantering av flöden och indexförändringar. Ytterligare information om fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i fondens informationsbroschyr. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden

Fondens startår: 2015-10-08 Fondens Bolag: Swedbank Robur FondStorlek: 6139,97 milj SEK