Logga in   |  Bli kund
Cicero Fonder Nordic Corporate Bond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 111,42 SEK 1,86 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,86%
  i år
 • 0,16%
  1 vecka
 • 0,59%
  1 mån
 • 1,50%
  3 mån
 • 1,23 %
  6 mån
 • 1,95%
  1 år
 • 11,29%
  3 år
 • 11,34%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cicero Nordic Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riskspridning och placeringsinriktning. Fondens placeringsinriktning är på den nordiska räntemarknaden, i huvudsak i företagsobligationer. Placeringar kan ske i alla typer av räntepapper. Det innebär att fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter med god kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating.

Fondens startår: 2014-03-10 Fondens Bolag: Cicero Fonder FondStorlek: 414,74 milj SEK