Logga in   |  Bli kund
Pictet-Biotech PUSD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 881,20 USD 11,63 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,63%
  i år
 • -1,69%
  1 vecka
 • 0,21%
  1 mån
 • 16,47%
  3 mån
 • 9,83 %
  6 mån
 • 27,74%
  1 år
 • 49,05%
  3 år
 • 19,52%
  5 år
 • 308,26 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom investering av minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av särskilt innovativa företag som verkar inom den medicinska biotekniksektorn. De finansiella instrumenten är huvudsakligen internationella aktier som är noterade på en fondbörs. Mot bakgrund av de innovativa framstegen hos läkemedelsbolag i Nordamerika och Västeuropa, kommer emellertid en överhängande majoritet av investeringarna att göras i dessa områden.

Fondens startår: 1995-11-30 Fondens Bolag: Pictet Asset Management (Europe) SA FondStorlek: 1034,12 milj EUR
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Branschfonder