JPM Global Growth A dist USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Tillväxtbolag 42,28 USD 25,22 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 25,22%
  i år
 • 1,14%
  1 vecka
 • 10,52%
  1 mån
 • 13,59%
  3 mån
 • 17,36 %
  6 mån
 • 19,44%
  1 år
 • 24,30%
  3 år
 • 54,54%
  5 år
 • 198,54 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier listade på någon av de tillåtna världsmarknaderna. Ibland kan fonden komma att, i begränsad omfattning, investera i fastförräntade värdepapper när marknadsförhållandena gör det lämpligt. Hette Global Convertible Fund till 11 september 1998.

Fondens startår: 1988-11-16 Fondens Bolag: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. FondStorlek: 336,97 milj USD