Logga in   |  Bli kund
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 277,86 SEK 4,62 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,62%
  i år
 • 0,25%
  1 vecka
 • 3,56%
  1 mån
 • 14,76%
  3 mån
 • 15,91 %
  6 mån
 • 28,49%
  1 år
 • 78,29%
  3 år
 • 78,84%
  5 år
 • 330,52 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och vård över hela världen. Målet är att över tiden överträffa den genomsnittliga avkastningen för denna typ av företag i världen. Upp till 10% av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. s.k. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.

Fondens startår: 2000-12-01 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 8199,84 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Branschfonder