Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Global, Obligationer - Övriga 113,02 SEK -5,48 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -5,48%
  i år
 • 0,33%
  1 vecka
 • 1,85%
  1 mån
 • -2,46%
  3 mån
 • -4,99 %
  6 mån
 • -4,87%
  1 år
 • -0,43%
  3 år
 • 4,11%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond - Lux är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning inom företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Investeringar kan ske både i obligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating. Investeringar föregås av traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

Fondens startår: 2014-06-18 Fondens Bolag: Coeli Asset Management AB FondStorlek: 838,94 milj SEK