Logga in   |  Bli kund
Lancelot Asset Management SE Lancelot Camelot
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 137,54 SEK 20,03 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 20,03%
  i år
 • -0,93%
  1 vecka
 • 0,64%
  1 mån
 • 5,56%
  3 mån
 • 13,26 %
  6 mån
 • 12,13%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Lancelot Camelot B är en svensk specialmatarfond vars mål är att genom investeringar i specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master uppnå en avkastning som överstiger den allmänna börsutvecklingen. Fonden placerar minst 90 procent av fondens värde i specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master. Mottagarfonden är en svensk specialfond med inriktning mot aktier och aktierelaterade instrument. Mottagarfonden investerar huvudsakligen i stora likvida internationella bolag i Europa och USA. Att fonden är en specialfond innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal investeringar och att fonden får sälja värdepapper som inte ingår i fonden (s k blankning). Både fondens och mottagarfondens målsättning är att uppnå en avkastning som på tre till fem års sikt väsentligen överstiger den allmänna börsutvecklingen. Med den allmänna börsutvecklingen avses fondens jämförelseindex, MCSI World NDTR Index (Bloomberg: NDDUWI), uttryckt i kronor. Mottagarfondens placeringsfilosofi baseras på en aktiv förvaltning. Detta innebär bland annat att portföljen kommer att bestå av ett begränsat antal innehav, normalt cirka 15 stycken. Mottagarfonden kan variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde och därigenom parera förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång vid uppgångar. Mottagarfondens tillgångar kan placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. När aktieandelen understiger 100 procent av mottagarfondens värde placeras överskottet normalt i dagslån eller på konto i kreditinstitut. Mottagarfonden har möjlighet att genomföra blankningsstrategier (maximalt 20 procent) samt att använda derivatinstrument. Fondens avkastning kommer att i hög grad motsvara avkastningen i mottagarfonden.

Fondens startår: 2016-12-15 Fondens Bolag: Lancelot Asset Management SE FondStorlek: 3447,00 milj SEK